Menu
Your Cart

Όροι διαγωνισμών

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MALESA ΓΙΑ ΤΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΣΤΟ FACEBOOK


Η εταιρεία FONTI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με το διακριτικό τίτλο MALESA διεξάγει διαγωνισμό

στο facebook το χρονικό διάστημα 27/12/2021 έως 31/12/21 και προσφέρει 5(πέντε) δώρα

(ένα ζευγάρι παπουτσιών της αρεσκείας τους) σε 5(πέντε) νικητές/νικήτριες

1.Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν like στο post

του διαγωνισμού στο Facebook, να κάνουν like στην σελίδα μας στο Facebook και να

κάνουν tag δύο φίλους/φίλες τους τους όπως αναγράφονται οι οδηγίες στους όρους του

διαγωνισμού στο eshop Malesa και στο Post του διαγωνισμού

Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να ακολουθούν τη σελίδα Εταιρεία Malesa στο

Facebook για να έχουν άμεση ενημέρωση όταν θα ανακοινωθούν οι νικητές και να είναι

έγκυρη η συμμετοχή τους.

2. Η καταληκτική ημερομηνία για τις συμμετοχές είναι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 31

Δεκεμβρίου 2021. Οι 5 νικητές θα επιλεγούν τυχαία και θα ενημερωθούν εντός 7 ημερών

από το κλείσιμο του διαγωνισμού.

3. Τα δώρα θα είναι ένα ζευγάρι παπουτσιών της αρεσκείας τους για κάθε ένα από τους 5

νικητές από τη συλλογή παπουτσιών Εταιρεία Malesa, το οποίο θα μπορούν να το

παραλάβουν από το κατάστημα μας Τσαμαδού 32 Αθήνα

4. Η Εταιρεία Malesa είναι υπεύθυνη για τη νόμιμη λειτουργία του διαγωνισμού.

5. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι 18 ετών και άνω για να συμμετάσχουν.

6. Το έπαθλο είναι μη μεταβιβάσιμο και δεν υπάρχει εναλλακτική σε μετρητά.

7. Σε περίπτωση που ένας κωδικός δεν είναι διαθέσιμος για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία

Malesa διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το δώρο ίσης αξίας ανά πάσα στιγμή.

8. Τα δώρα πρέπει να γίνονται δεκτά από τους νικητές όπως ορίζει η διαδικασία

διαγωνισμού

9. H επικοινωνία και η διαχείριση της προσφοράς μέσω Facebook είναι σύμφωνη με τις

Πολιτικές του Facebook

10. Στην περίπτωση που ένας νικητής δεν επικοινωνήσει εντός 7 ημερών από την

επικοινωνία μας προς αυτούς, την θέση του λαμβάνει ο επόμενος συμμετέχων που έχει

κληρωθεί μετά από τους 5 νικητές( θα κληρωθούν 10 ονόματα συνολικά, 5 νικητές και 5

αναπληρωματικοί)

11. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι το όνομα

τους στο Facebook θα εμφανίζεται στη σελίδα Εταιρεία Malesa στο Facebook με ένα

σχόλιο. Η Εταιρεία Malesa διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιαδήποτε ονόματα ή


σχόλια που έχουν προσβλητικά δεδομένα ή εικόνες που συνδέονται με αυτά και να

αναφέρει τέτοιο περιεχόμενο στο Facebook.

12. Η Εταιρεία Malesa δεν προωθεί ούτε διευκολύνει διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια,

παιχνίδια δεξιοτήτων ή λαχειοφόρους αγορές, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών

καζίνο

13. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επιλέξουμε έναν

νικητή από τη λίστα των συμμετεχόντων και να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν είστε ένας

από τους 5 νικητές. Η επιλογή των νικητών θα γίνει μέσω του https://www.random.org/

14. Ο νικητής του διαγωνισμού θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα στο Facebook και θα

ανακοινωθεί στο facebook με post στις 07/01/2022

ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

15.Η Εταιρεία Malesa διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει ολόκληρο ή

οποιοδήποτε μέρος του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση για οποιοδήποτε γεγονός που

βρίσκεται εκτός του εύλογου ελέγχου της Εταιρεία Malesa. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή

ακύρωση του Διαγωνισμού, θα αναρτηθούν στον eshop της Εταιρείας Malesa

(https://www Malesa.gr). Είναι ευθύνη των συμμετεχόντων να ενημερώνονται για τυχόν

αλλαγές στον Διαγωνισμό.

16. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας σχετικά με τους Κανόνες, τη διεξαγωγή ή τα

αποτελέσματα του Διαγωνισμού, ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με έναν

Διαγωνισμό, η απόφαση της Εταιρεία Malesa θα είναι οριστική και αδιαμφισβήτητη και δεν

θα γίνει καμία αλληλογραφία ή συζήτηση, το σχόλιο που εκδόθηκε ή ο λόγος που δόθηκε

σε σχέση με οποιαδήποτε απόφαση ελήφθη από την Εταιρεία Malesa.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

17. ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός μόνο σε άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα

18. Η Εταιρεία Malesa διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να

αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα εάν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ένας

συμμετέχων έχει παραβιάσει οποιονδήποτε από τους Κανόνες, οποιοδήποτε εφαρμοστέο

δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων) ή έχει

παραβιάσει με άλλο τρόπο την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε άλλο πρόσωπο. Κάθε

συμμετέχων αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους Κανόνες

θα μπορούσε να οδηγήσει στον αποκλεισμό αυτού του ατόμου, χωρίς η Εταιρεία Malesa να

λογοδοτήσει για αυτόν τον αποκλεισμό ή να δώσει οποιαδήποτε ευκαιρία αμφισβήτησης.

19. Κάθε πρόσωπο που είναι: (α) υπάλληλος οποιασδήποτε εταιρείας που συμμετέχει στον

Διαγωνισμό (συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας Malesa). ή (β) μέλος της οικογένειας

αυτού του υπαλλήλου, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η Εταιρεία Malesa

διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε άτομο που γνωρίζει ότι ή έχει βάσιμους

λόγους να πιστεύει ότι δεν είναι επιλέξιμο για τον Διαγωνισμό ως αποτέλεσμα αυτού του

Κανονισμού.


20. Σε περίπτωση που ένας νικητής αποκλειστεί από τον Διαγωνισμό, η Εταιρεία Malesa,

εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους Όρους του Διαγωνισμού, θα επιλέξει τον επόμενο

νικητή με τον ίδιο τρόπο όπως ο επέλεξε τον αρχικό νικητής με βάση τους Κανόνες του

διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

21. Οι συμμετοχές πρέπει να γίνουν μέχρι την Ημερομηνία Λήξης και με τον τρόπο που

ορίζεται στους Όρους του Διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση θα οδηγήσει σε

αποκλεισμό.

22. Δεν απαιτείται να κάνετε οποιαδήποτε αγορά προκειμένου να συμμετάσχετε στον

Διαγωνισμό

23. Επιτρέπεται και περισσότερες από μία συμμετοχές κάνοντας tag περισσότερες από 2

φίλους/φίλες σας. Μπορείτε να συμμετέχετε όσες φορές θέλετε κάνοντας mention σε

διαφορετικούς φίλους σας

24. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους Όρους του Διαγωνισμού, η Εταιρεία Malesa δεν

φέρει καμία ευθύνη για την ακύρωση τυχόν συμμετοχών.


ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

25. Οι 5 νικητές/τριες θα επιλεγούν και θα ειδοποιηθούν με τον τρόπο που ορίζεται στους

Όρους του Διαγωνισμού. Δεν θα απονεμηθεί δώρο σε περίπτωση που οποιοσδήποτε

συμμετέχων έχει διαπράξει οποιαδήποτε μορφή ανάρμοστης συμπεριφοράς (όπως

καθορίζεται από την Εταιρεία Malesa κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια).

26. Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται και δεν γίνεται ανταλλαγή σε μετρητά. Σε περίπτωση που

ένα δώρο δεν είναι διαθέσιμο για οποιοδήποτε λόγο, η Εταιρεία Males διατηρεί το

δικαίωμα να αντικαταστήσει βραβεία ίσης ή μεγαλύτερης αξίας ανά πάσα στιγμή.

27. Τα δώρα πρέπει να γίνονται δεκτά με τον τρόπο που ορίζεται στην ενημέρωση του

διαγωνισμού. Σε περίπτωση οποιοσδήποτε νικητής του δώρου δεν απαντήσει έγκαιρα σε

μια ειδοποίηση παραλαβής του δώρου εντός 7 ημερών, η Εταιρεία Malesa διατηρεί το

δικαίωμα να ακυρώσει τον νικητή του Βραβείου και να επιλέξει έναν αντικαταστάτη ως

νικητή σύμφωνα με τον Κανόνα 10 που αναγράφεται παραπάνω. Οι νικητές έχουν το

δικαίωμα να παραλάβουν το δώρο τους εντός 15 ημερών από το κατάστημα της εταιρείας

ΕΥΘΥΝΗ

28. Η Εταιρεία Malesa δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια,

τραυματισμό ή απογοήτευση οποιουδήποτε είδους που υποστεί οποιοσδήποτε

συμμετέχων κατά τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου του

αποτελέσματος οποιοσδήποτε συμμετέχων κερδίζει ή δεν έχει κερδίσει κάποιο δώρο.


29. Η Εταιρεία Malesa δεν φέρει καμία ευθύνη για συμμετοχές που χάνονται ή

καθυστερούν λόγω σφάλματος υπολογιστή κατά τη μεταφορά. Επίσης οι καταχωρήσεις που

γίνονται ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας μεθόδους με χρήση αυτοματοποιημένων συσκευών

θα ακυρώνονται.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

30. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία Malesa (και οποιοσδήποτε τρίτος εξουσιοδοτημένος από την

Εταιρεία Malesa) μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Συμμετοχή σας (είτε κερδίζει είτε όχι τον

Διαγωνισμό) για οποιονδήποτε προωθητικό σκοπό (για παράδειγμα, τοποθέτησή της στον

eshop της Εταιρείας Malesa ή στο οποιαδήποτε αφίσα, φυλλάδιο ή άλλο διαφημιστικό

μέσο). Επιβεβαιώνετε ότι η Συμμετοχή σας είναι πρωτότυπη που κατέχετε και έχετε το

δικαίωμα να εκχωρήσετε στην Εταιρεία Malesa τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη Συμμετοχή για τους σκοπούς που αναφέρονται

στους παρόντες Κανόνες. Θα διατηρήσετε την κυριότητα των πνευματικών δικαιωμάτων

στην Καταχώρισή σας, αλλά δίνετε στην Εταιρεία Malesa (και σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος

εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Malesa) την αμετάκλητη άδειά σας για χρήση,

αναπαραγωγή, δημοσίευση, προβολή, μετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση την Συμμετοχή

σας παγκοσμίως για προωθητικούς σκοπούς και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

31. Η Εταιρεία Malesa θα χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες

παρέχετε με τη Συμμετοχή σας για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και, όπου έχετε δώσει τη

συγκατάθεσή σας, για σκοπούς μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής τακτικών

ενημερώσεων μέσω email ή ενημερωτικών δελτίων. Οποιεσδήποτε προσωπικές

πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από εμάς

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

32. Όλοι οι νικητές του διαγωνισμού συμφωνούν ανεπιφύλακτα (ως προϋπόθεση για την

αποδοχή οποιουδήποτε δώρου) για: (α) τη χρήση του ονόματός τους, μιας ή περισσότερων

φωτογραφιών τους· και (β) να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εύλογη

δημοσιότητα μετά τον αγώνα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

33. Οι Κανόνες και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με

αυτούς ή το αντικείμενό τους (συμπεριλαμβανομένου του Διαγωνισμού), την ύπαρξη, τη

διαπραγμάτευση, την εγκυρότητα, τον τερματισμό ή την εκτέλεση διέπονται από και

ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MALESA ΓΙΑ ΤΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΣΤΟ INSTAGRAM


Η εταιρεία FONTI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με το διακριτικό τίτλο MALESA διεξάγει διαγωνισμό

στο Instagram το χρονικό διάστημα 27/12/2021 έως 31/12/21 και προσφέρει 5(πέντε) δώρα

(ένα ζευγάρι παπουτσιών της αρεσκείας τους) σε 5(πέντε) νικητές/νικήτριες

1.Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν like στο post

του διαγωνισμού στο Instagram, να ακολουθήσουν την σελίδα μας στο Instagram και να

κάνουν mention δύο φίλους/φίλες τους όπως αναγράφονται οι οδηγίες στους όρους του

διαγωνισμού στο eshop Malesa και στο Post του διαγωνισμού

Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να ακολουθούν τη σελίδα Εταιρεία Malesa στο

Instagram για να έχουν άμεση ενημέρωση όταν θα ανακοινωθούν οι νικητές και να είναι

έγκυρη η συμμετοχή τους.

2. Η καταληκτική ημερομηνία για τις συμμετοχές είναι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 31

Δεκεμβρίου 2021. Οι 5 νικητές θα επιλεγούν τυχαία και θα ενημερωθούν εντός 7 ημερών

από το κλείσιμο του διαγωνισμού.

3. Τα δώρα θα είναι ένα ζευγάρι παπουτσιών της αρεσκείας τους για κάθε ένα από τους 5

νικητές από τη συλλογή παπουτσιών Εταιρεία Malesa το οποίο θα μπορούν να το

παραλάβουν από το κατάστημα μας Τσαμαδού 32 Αθήνα

4. Η Εταιρεία Malesa είναι υπεύθυνη για τη νόμιμη λειτουργία του διαγωνισμού.

5. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι 18 ετών και άνω για να συμμετάσχουν.

6. Το έπαθλο είναι μη μεταβιβάσιμο και δεν υπάρχει εναλλακτική σε μετρητά.

7. Σε περίπτωση που ένας κωδικός δεν είναι διαθέσιμος για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία

Malesa διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το δώρο ίσης αξίας ανά πάσα στιγμή.

8. Τα δώρα πρέπει να γίνονται δεκτά από τους νικητές όπως ορίζει η διαδικασία

διαγωνισμού

9. H επικοινωνία και η διαχείριση της προσφοράς μέσω Instagram είναι σύμφωνη με τις

Πολιτικές του Instagram

10. Στην περίπτωση που ένας νικητής δεν επικοινωνήσει εντός 7 ημερών από την

επικοινωνία μας προς αυτούς, την θέση του λαμβάνει ο επόμενος συμμετέχων που έχει

κληρωθεί μετά από τους 5 νικητές( θα κληρωθούν 10 ονόματα συνολικά, 5 νικητές και 5

αναπληρωματικοί)

11. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι το όνομα

τους στο Instagram θα εμφανίζεται στη σελίδα Εταιρεία Malesa στο Instagram με ένα

σχόλιο. Η Εταιρεία Malesa διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιαδήποτε ονόματα ή


σχόλια που έχουν προσβλητικά δεδομένα ή εικόνες που συνδέονται με αυτά και να

αναφέρει τέτοιο περιεχόμενο στο Instagram.

12. Η Εταιρεία Malesa δεν προωθεί ούτε διευκολύνει διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια,

παιχνίδια δεξιοτήτων ή λαχειοφόρους αγορές, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών

καζίνο

13. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επιλέξουμε έναν

νικητή από τη λίστα των συμμετεχόντων και να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν είστε ένας

από τους 5 νικητές. Η επιλογή των νικητών θα γίνει μέσω του https://www.random.org/

14. Ο νικητής του διαγωνισμού θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα στο Instagram και θα

ανακοινωθεί στο Instagram με post στις 07/01/2022

ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

15.Η Εταιρεία Malesa διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει ολόκληρο ή

οποιοδήποτε μέρος του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση για οποιοδήποτε γεγονός που

βρίσκεται εκτός του εύλογου ελέγχου της Εταιρεία Malesa. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή

ακύρωση του Διαγωνισμού, θα αναρτηθούν στον eshop της Εταιρείας Malesa

(https://www Malesa.gr). Είναι ευθύνη των συμμετεχόντων να ενημερώνονται για τυχόν

αλλαγές στον Διαγωνισμό.

16. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας σχετικά με τους Κανόνες, τη διεξαγωγή ή τα

αποτελέσματα του Διαγωνισμού, ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με έναν

Διαγωνισμό, η απόφαση της Εταιρεία Malesa θα είναι οριστική και αδιαμφισβήτητη και δεν

θα γίνει καμία αλληλογραφία ή συζήτηση, το σχόλιο που εκδόθηκε ή ο λόγος που δόθηκε

σε σχέση με οποιαδήποτε απόφαση ελήφθη από την Εταιρεία Malesa.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

17. O Διαγωνισμός είναι ανοιχτός μόνο σε άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα

18. Η Εταιρεία Malesa διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να

αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα εάν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ένας

συμμετέχων έχει παραβιάσει οποιονδήποτε από τους Κανόνες, οποιοδήποτε εφαρμοστέο

δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων) ή έχει

παραβιάσει με άλλο τρόπο την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε άλλο πρόσωπο. Κάθε

συμμετέχων αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους Κανόνες

θα μπορούσε να οδηγήσει στον αποκλεισμό αυτού του ατόμου, χωρίς η Εταιρεία Malesa να

λογοδοτήσει για αυτόν τον αποκλεισμό ή να δώσει οποιαδήποτε ευκαιρία αμφισβήτησης.

19. Κάθε πρόσωπο που είναι: (α) υπάλληλος οποιασδήποτε εταιρείας που συμμετέχει στον

Διαγωνισμό (συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας Malesa). ή (β) μέλος της οικογένειας

αυτού του υπαλλήλου, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η Εταιρεία Malesa

διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε άτομο που γνωρίζει ότι ή έχει βάσιμους

λόγους να πιστεύει ότι δεν είναι επιλέξιμο για τον Διαγωνισμό ως αποτέλεσμα αυτού του

Κανονισμού.


20. Σε περίπτωση που ένας νικητής αποκλειστεί από τον Διαγωνισμό, η Εταιρεία Malesa,

εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους Όρους του Διαγωνισμού, θα επιλέξει τον επόμενο

νικητή με τον ίδιο τρόπο όπως ο επέλεξε τον αρχικό νικητής με βάση τους Κανόνες του

διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

21. Οι συμμετοχές πρέπει να γίνουν μέχρι την Ημερομηνία Λήξης και με τον τρόπο που

ορίζεται στους Όρους του Διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση θα οδηγήσει σε

αποκλεισμό.

22. Δεν απαιτείται να κάνετε οποιαδήποτε αγορά προκειμένου να συμμετάσχετε στον

Διαγωνισμό

23 Επιτρέπεται και περισσότερες από μία συμμετοχές κάνοντας mention περισσότερους

από 2 φίλους/φίλες σας. Μπορείτε να συμμετέχετε όσες φορές θέλετε κάνοντας mention

σε διαφορετικούς φίλους σας

24. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους Όρους του Διαγωνισμού, η Εταιρεία Malesa δεν

φέρει καμία ευθύνη για την ακύρωση τυχόν συμμετοχών.


ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

25. Οι 5 νικητές/τριες θα επιλεγούν και θα ειδοποιηθούν με τον τρόπο που ορίζεται στους

Όρους του Διαγωνισμού. Δεν θα απονεμηθεί δώρο σε περίπτωση που οποιοσδήποτε

συμμετέχων έχει διαπράξει οποιαδήποτε μορφή ανάρμοστης συμπεριφοράς (όπως

καθορίζεται από την Εταιρεία Malesa κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια).

26. Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται και δεν γίνεται ανταλλαγή σε μετρητά. Σε περίπτωση που

ένα δώρο δεν είναι διαθέσιμο για οποιοδήποτε λόγο, η Εταιρεία Males διατηρεί το

δικαίωμα να αντικαταστήσει βραβεία ίσης ή μεγαλύτερης αξίας ανά πάσα στιγμή.

27. Τα δώρα πρέπει να γίνονται δεκτά με τον τρόπο που ορίζεται στην ενημέρωση του

διαγωνισμού. Σε περίπτωση οποιοσδήποτε νικητής του δώρου δεν απαντήσει έγκαιρα σε

μια ειδοποίηση παραλαβής του δώρου εντός 7 ημερών, η Εταιρεία Malesa διατηρεί το

δικαίωμα να ακυρώσει τον νικητή του Βραβείου και να επιλέξει έναν αντικαταστάτη ως

νικητή σύμφωνα με τον Κανόνα 10 που αναγράφεται παραπάνω. Οι νικητές έχουν το

δικαίωμα να παραλάβουν το δώρο τους εντός 15 ημερών από το κατάστημα της εταιρείας

ΕΥΘΥΝΗ

28. Η Εταιρεία Malesa δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια,

τραυματισμό ή απογοήτευση οποιουδήποτε είδους που υποστεί οποιοσδήποτε

συμμετέχων κατά τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου του

αποτελέσματος οποιοσδήποτε συμμετέχων κερδίζει ή δεν έχει κερδίσει κάποιο δώρο.


29. Η Εταιρεία Malesa δεν φέρει καμία ευθύνη για συμμετοχές που χάνονται ή

καθυστερούν λόγω σφάλματος υπολογιστή κατά τη μεταφορά. Επίσης οι καταχωρήσεις που

γίνονται ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας μεθόδους με χρήση αυτοματοποιημένων συσκευών

θα ακυρώνονται.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

30. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία Malesa (και οποιοσδήποτε τρίτος εξουσιοδοτημένος από την

Εταιρεία Malesa) μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Συμμετοχή σας (είτε κερδίζει είτε όχι τον

Διαγωνισμό) για οποιονδήποτε προωθητικό σκοπό (για παράδειγμα, τοποθέτησή της στον

eshop της Εταιρείας Malesa ή στο οποιαδήποτε αφίσα, φυλλάδιο ή άλλο διαφημιστικό

μέσο). Επιβεβαιώνετε ότι η Συμμετοχή σας είναι πρωτότυπη που κατέχετε και έχετε το

δικαίωμα να εκχωρήσετε στην Εταιρεία Malesa τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη Συμμετοχή για τους σκοπούς που αναφέρονται

στους παρόντες Κανόνες. Θα διατηρήσετε την κυριότητα των πνευματικών δικαιωμάτων

στην Καταχώρισή σας, αλλά δίνετε στην Εταιρεία Malesa (και σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος

εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Malesa) την αμετάκλητη άδειά σας για χρήση,

αναπαραγωγή, δημοσίευση, προβολή, μετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση την Συμμετοχή

σας παγκοσμίως για προωθητικούς σκοπούς και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

31. Η Εταιρεία Malesa θα χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες

παρέχετε με τη Συμμετοχή σας για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και, όπου έχετε δώσει τη

συγκατάθεσή σας, για σκοπούς μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής τακτικών

ενημερώσεων μέσω email ή ενημερωτικών δελτίων. Οποιεσδήποτε προσωπικές

πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από εμάς

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

32. Όλοι οι νικητές του διαγωνισμού συμφωνούν ανεπιφύλακτα (ως προϋπόθεση για την

αποδοχή οποιουδήποτε δώρου) για: (α) τη χρήση του ονόματός τους, μιας ή περισσότερων

φωτογραφιών τους· και (β) να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εύλογη

δημοσιότητα μετά τον αγώνα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

33. Οι Κανόνες και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με

αυτούς ή το αντικείμενό τους (συμπεριλαμβανομένου του Διαγωνισμού), την ύπαρξη, τη

διαπραγμάτευση, την εγκυρότητα, τον τερματισμό ή την εκτέλεση διέπονται από και

ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.